Visit Jølster

Eit samarbeid mellom små og mellomstore reiselivsaktørar i Jølster.

Visit Jølster ble stifta i 2021 etter å ha vært Jølster365 i 9 år. Våre to hovud formål er som følgande:

  • Å samle alle næringsdrivande innan reiseliv og service i Jølster, og samordne marknadsføring for å søke å auke verdiskapinga i næringane
  • Å fremje eit godt samarbeid mellom medlemane, styresmakter og andre viktige samarbeidspartar innan reiseliv og service 
VISIT JØLSTER

Ynkjer du å bli med i felleskapet ta kontakt med ein av personane under